3 June 2013
Comentarii Comments Off on S.O.S. Bazoş PROIECT CO-FINANŢAT DE AMBASADA FRANŢEI LA BUCUREŞTI
3 June 2013, Comentarii Comments Off on S.O.S. Bazoş PROIECT CO-FINANŢAT DE AMBASADA FRANŢEI LA BUCUREŞTI

S.O.S. Bazoş
PROIECT CO-FINANŢAT DE
AMBASADA FRANŢEI LA BUCUREŞTI

Proiectul PARCUL DENDROLOGIC BAZOŞ se înscrie într-o iniţiativă mai veche a Asociaţiei noastre, de conservare a patrimoniului peisager local prin amenajarea, punerea în valoare şi reintegrarea câtorva obiective naturale locale în circuitul turistic, ştiinţific şi educaţional local. Printre aceste obiective, Parcul Dendrologic de la Bazoş ocupă un loc privilegiat.

Adevărată bijuterie a fostului imperiu austro-ungar, acest minunat arboretum este situat la 20 km de Timişoara, la Bazoşu Nou, fiind una dintre cele mai importante colecţii naturale din România. De o suprafaţă de 60 de hectare, parcul numără astăzi mai bine de 800 de specii de arbori şi arbuşti, având statutul de rezervaţie ştiinţifică din anul 1954 şi fiind declarată monument al naturii din 1988 (n° 2738 pe lista naţională a ariilor protejate), cu un rol important în stabilirea echilibrului ecologic în judeţul Timiş.

În ciuda eforturilor susţinute ale Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice, parcul, altădată renumit pentru frumuseţea sa, nu-şi mai păstrează astăzi decât vocaţia sa ştiinţifică, şi, într-o proporţie foarte redusă, pe cea de loc de vilegiatură, regăsindu-se izolat de circuitul turistic şi educaţional local din cauza amenajării sale precare.

În acest sens, prin partenariatele pe care le implică, dar şi cu ajutorul experienţei franceze în domeniu, experienţă adusă de Domnul Christophe Felder, Director al Parcului Naţional Arbofolia, Parc National des Barres (Franţa), proiectul este un început, un impuls necesar demarării lucrărilor de reamenajare a parcului.

Obiectivul primordial al proiectului este reintegrarea parcului dendrologic de la Bazoşu Nou în circuitul turistic local prin demararea unei prime campanii de amenajare parţială şi prin constituirea unei propuneri de amenajare pe termen lung, avansată în colaborare cu partea franceză implicată în proiect.

Prin acest obiectiv principal, ne propunem să contribuim atât la întărirea capacităţii de autofinanţare a parcului, precum şi la întărirea partenariatelor locale destinate să aducă o finanţare constantă, care să permită dezvoltarea unor proiecte mai ample de amenajare în viitor. Tot în acest sens, punerea în aplicare a acestui proiect ar atrage după sine reintegrarea parcului în circuitul educaţional local, prin vizite ale parcului de către copii de la grădiniţele şi şcolile timişorene, sau prin alte activităţi destinate publicului tânăr, care vor contribui la educarea acestuia din urma către un comportament responsabil, „verde”.

Adresându-se în cele dintâi publicului tânăr – ca şi categorie de vârstă mai receptivă la chestiunile cu caracter ecologic, dar şi cadrelor didactice, părinţilor, tuturor categoriilor de îndrumători, estimăm că acest proiect acoperă categorii de beneficiari variate ca vârstă şi categorii sociale. În acest sens, produsul finit al acestui proiect se adresează tuturor nivelurilor de venituri, propunând un mod de petrecere a timpului liber şi o bază de informaţie accesibile. În consecinţă, atât prin amplasarea sa într-un cadru natural deosebit, într-o pădure de stejar seculară, cât şi prin potenţialul său, Parcul Dendrologic de la Bazoş poate redeveni un minunat loc de petrecere a timpului liber şi de informare pentru publicul larg. În acelaşi timp, fiind o adevărată colecţie ştiinţifică, un adevărat muzeu viu, acest parc poate – după o minimă reamenajare prevăzută în cadrul acestui proiect – să servească mai bine ca bază de cercetare pentru studenţii Facultăţii de Silvicultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole a Banatului, cât şi pentru cercetătorii Institutului de Cercetări şi Amenajări Silivice, implicaţi, de altfel, în mod direct, în componenta educativă a proiectului.

Calendar

  1. Decembrie 2011. Semnarea protocolului de înfrăţire dintre parcul de la Bazoş şi Arbofolia. Creată pe modelul înfrăţirilor între comunităţi, această înfrăţire este o iniţiativă ce va putea fi reprodusă şi în cazul altor parcuri din România.
  2. Februarie 2012. Organizarea unui training de pregătire a unei echipe de educatori de mediu, sub coordonarea lui Paul Hac, director al Parcului Naţional Lunca Mureşului.
  3. Martie–Mai 2012. Realizarea unor lucrări de amenajare primară : amenajarea câtorva alei, curăţirea unei părţi a pădurii, instalarea de plăcuţe indicând speciile vegetale interesante, înlocuirea porţii de acces în parc, a hărţilor şi panourilor explicative, instalarea unui panou la intrarea în parc, etc.
  4. 29 Mai 2012. Inaugurarea acestor amenajări, în prezenţa Prefectului de Timiş, Dl. Eugen Dogariu, a Dlui Dan Bedros, Consul Onorific al Franţei la Timişoara şi a Dlui Christophe Felder, Director Arbofolia.
  5. 30 Mai 2012. Prima vizită educativă în parc, în cadrul căreia copiii clasei a IV-a C de la Şcoala Avram Iancu din Timişoara au descoperit pădurea, însoţiţi de însuşi Paul Hac, coordonatorul trainingului din februarie. Demararea, în parc a unei stagiuni de vară a Teatrului pentru Copii şi Tineret Merlin din Timişoara.
  6. Iulie 2012. Participarea Timişoarei, ca reprezentant al României, la Zilele Internaţionale ale Parcului Arbofolia, în Franţa, în cadrul cărora corul Melos, al Centrului Eparhial Timişoara a prezentat un concert de muzică corală românească, iar specialiştii I.C.A.S. au avut parte de câteva zile bogate în vizite ale unor site-uri de agrement, cu specific forestier, din Franţa.
  7. Octombrie 2012. Crosul sponsorilor şi al partenerilor Organizarea, în pădurea de la Bazoş, în partenariat cu Asociaţia Sport 4 Fun şi cu Alergotura, a unui concurs de cros, destinat atât celor mari, cât şi copiilor.
  8. Noiembrie 2012. Conferinţă de presă
  9. Aprilie 2013. Ziua Consulatelor la Bazoş.

Amenajarea în parc a unei „arii a Consulatelor”, prin plantarea, de către reprezentanţii corpului consular, a unor specii de arbori şi arbuşti tipice pentru ţările reprezentate consular în Timişoara. Evenimentul de vineri 5 aprilie i-a avut ca invitaţi de onoare pe Dna Maria Grapini, Ministru Delegat pentru Turism şi IMM-uri, pe Dl. Eugen Dogariu, Prefect al judeţului Timiş şi pe Dl. Adam Crăciunescu, Director General al Romsilva.

Iunie 2013. Copile, descoperă pădurea !

organizarea unor ateliere pentru copii, în vederea descoperirii pădurii cu toate cele cinci simţuri. Atelierele au fost coordonate de Prof. Nicolae Diminescu, Preşedintele Fundaţiei Verde 2000. În acelaşi cadru, firma Continental a dăruit, ca avanpremieră a zilei de 1 Iunie, câte un exemplar din cartea Nouă legende şi istorisiri româneşti despre copaci tuturor copiilor prezenţi, precum şi copiilor de la Şcoala Bucovăţ.

Comments are closed.